Een sterk ontwikkelde wil is de sleutel tot succes

Door de nadruk op talent, gemak, efficiëntie en snelle wegen naar succes vergeten we vaak wat aan de basis ligt van ieder succes: de sterke wil. ‘High achievers’ hebben bewust of onbewust een instrument in handen. Dat instrumentarium zetten zij stap voor stap – volgens universele wetmatigheden – in actie.

Word een grote ‘willer’ en doorloop de zes cruciale stappen van jouw ‘Wil in Actie’ om tot succes te komen.

Leer jouw instrumentarium te ‘besturen’. Je ‘Wilssysteem’ met al zijn benodigde competenties en kwaliteiten te herkennen, ontwikkelen en toe te passen.

Maak kennis met het WILSLAB van Boundless Boorder, een grensverleggende, onalledaagse en vernieuwende manier om je wilskwaliteiten te trainen.

 

“They who want it most”

                                         -STEPHEN FRANCIS, COACH USAIN BOLT

Waarom wilstrainingen doen?

PREVENTIEF – VERGROTEN VITALITEIT – VERSTERKEN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Zowel individuen als teams en organisaties kunnen enorm veel baat hebben bij wilstrainingen. Een goed ontwikkeld wilssysteem geeft richting aan je handelen en brengt jou of je team nieuwe energie waar stagnatie op de loer ligt.
Als je wel wilt, maar niet weet hoe. Mensen hebben (meestal) wel een wil, maar deze komt vaak niet tot actie.
Als je de controle terug wilt: soms is er sprake van een door anderen opgelegde wil, hebben we zelf de teugels niet in handen.
Bij uitstelgedrag, het achteraf goedpraten van een wanprestatie, besluiteloosheid of soms geheel stoppen of falen van vooraf opgezette doelen, dromen en intenties.
Als je je vitaliteit wilt vergroten en wilt voorkomen dat de energie voortijdig uit je gestelde doelen verdwijnt.
Als je de kracht van je persoonlijk leiderschap (nog) verder wilt versterken en bestendigen, zodat je betere beslissingen kunt nemen, meer impact kunt genereren.

Wil in Actie
… want willen is zullen

Voor wie 

MEER WIL

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.”


– MAHATMA GANDHI

ZELFVERANTWOORDELIJKHEID

 

ZELFSTURING

 

ZELFBEWUSTZIJN

 

“De wil is een instrument dat mits goed gebruikt het verschil maakt tussen winnen en verliezen”

Van ‘I want’ naar ‘I will’


6 cruciale stappen


6 competenties


6 wilskwaliteiten

 

In het WILSLAB ontwikkel je je wilsketen in zes cruciale stappen van intentie naar realisatie. Net als een team in actie is deze ketting zo sterk als zijn zwakste schakel. Vaak stagneert je actieve wil door allerlei omstandigheden, gebeurtenissen of gewoonten. Dat vraagt om het trainen (individueel en als team) van je wilskwaliteiten: doorzettingsvermogen, moed, besluitvaardigheid, focus, discipline en energie. Goed ontwikkelde wilskwaliteiten maken je ten volle bewust van je potentieel en creëren kansen en vitale energie. Je hebt zelf weer ‘de teugels in handen’.

Het Wilssysteem

Het Wilssysteem bestaat uit:

de willer (jij)

6 wilskwaliteiten

(aangedreven door)

6 competenties

jouw eventuele mentor

6 stappen op de weg (weerstand) van intentie naar realisatie, de Wilsketen genoemd

 

PROFITEER NU VAN UNIEKE INZICHTEN, grensverleggend, onalledaags en vernieuwend, maar direct praktisch toepasbaar, trainbaar en verhelderend voor eenieder die MEER WIL.

OPTIES

 

Diederik de Boorder werkt met individuen en teams in de sport en het bedrijfsleven of particulieren die bereid zijn om gewoonten te doorbreken via gerichte zelfobservatie, om hun wilskwaliteiten te trainen en te investeren in persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.
PROGRAMMA’S OP MAAT

Het WILSLAB (individueel of met teams)
We starten met een theoretisch kader en gaan daarna interactief aan de slag in het WILSLAB. We onderzoeken hoe de wil (van een team) functioneert en hoe jij persoonlijk en eventueel de leden van je team richting kunnen geven aan de individuele wil.

Trainingsprogramma op maat met werkboek
We bedenken wat voor oefeningen je kunt doen om je wilskwaliteiten en competenties uit te bouwen (oefenen met weerstand/tegen gewoonten in), zodat je nieuwe inzichten direct praktisch kunt verhalen naar jouw situatie en dagelijks leven.
1-op-1 intervisiegesprekken
We onderzoeken nader waar in de keten jouw uitdagingen liggen, valkuilen en zwakke plekken, maar ook je sterke punten (waar je soms te veel op bent gaan leunen).

Terugkomdagen
Pitch je ‘I WILL…’ (voor teams)
Na je pitch krijg je een plek op de ‘I WILL’-wand.

Evaluatie (individueel of met teams)
Ervaringen delen, eventuele knelpunten oplossen en doelen afstemmen. Jij en/of je team krijgen tools aangereikt om de competenties van de Wil in Actie tot een blijvend punt van aandacht te maken.

Overige diensten

Ook voor lezingen, workshops en presentaties over het Wilssysteem of presteren onder druk (Creating a High Performance Arena) of het aanleren van zeer specifieke vaardigheden (omgaan met monitoring pressure, aandachtsstrategieën, motivatoren aanjagen etc.) kunt u contact met ons opnemen.

Toekomstige events

College tours en masterclasses Wil in Actie
Incidenteel gaat Boundless Boorder college tours en masterclasses organiseren waar ook particulieren op in kunnen schrijven. Neem contact op voor de mogelijkheden en actuele data.

De CHALLENGE ‘Wil in Actie’

Je krijgt 10 dagen lang elke dag een opdracht per e-mail van je coach, specifiek gericht op de wilskwaliteit die je wilt verbeteren. Soms heb je daarbij interactie met andere teamleden.
Houd de website en LinkedIn in de gaten, want er komt ook een boek.

“A special ability means a heavy expenditure of energy in a particular direction with a consequent drain from some other part of life.”

CARL G. JUNG

“Success is 1% talent and 99% hard work”

ALBERT EINSTEIN

TALENT LEIDEN

 

Diederik de Boorder: “Om succes te creëren investeren organisaties jaarlijks miljarden euro’s in het zoeken naar talent en talentontwikkeling, maar bij de eenzijdige focus op talent doe je eigenlijk niet heel veel meer dan gokken in een casino.
Natuurlijk zijn de standaardtestprotocollen zoals ability-testen, aptitude-testen en persoonlijkheidstesten in corporate business en antropometriemetingen, fysiologische testen, tactische en technische competentietesten in de sport vaak noodzakelijk om te kijken of iemand voldoet aan de minimale criteria voor een bepaalde prestatie. Maar het is niet genoeg. Of het blijkt zelfs in sommige gevallen achteraf geheel overbodig geweest te zijn.

“Character over talent”

Denk bijvoorbeeld aan Charlie Criss, die uiteindelijk met zijn 1 meter 72 jarenlang in de beste basketbalcompetitie van de wereld speelde (NBA) of aan de wijze waarop het beste rugbyteam ter wereld wordt geselecteerd (the All Blacks). Coach Graham Henry en zijn voorgangers selecteren op controversiële competenties zoals bijvoorbeeld “karakter”.

Zoals het pas laat geïdentificeerde talent Michael Jordan, de beste basketbalspeler ooit, zei:
“Talent wins games but teamwork and intelligence win championships…”

Er zijn legio voorbeelden van kampioenen die niet voldeden aan welke internationaal erkende
prestatie-indicator of benchmark dan ook, terwijl aan de andere kant zogenaamde high potentials al na het eerste jaar stilletjes door de achterdeur verdwenen of omvielen.

Voor meer inzicht en vragen kunt u contact opnemen met Boundless Boorder.

 

DIEDERIK DE BOORDER

 

High Performance Coach Diederik de Boorder was in Nederland 18 jaar lang bondscoach roeien. In de roeiwereld staat hij vooral bekend als groot inspirator en motivator, vernieuwer en avonturier. Na vrijwel elke Olympische cyclus zocht hij – ter inspiratie en uitdaging – in alle uithoeken van de wereld onbekende buitenlandse topsportervaringen. Zijn teams behaalden onder zijn leiding vele medailles op WK’s, EK’s, Asian Games, China Games, Pan-Am Games en Olympische Spelen. Hij was de coach achter de bronzen vrouwen-acht van de Spelen in Athene.

De Boorder begeleidt zowel vrouwen- als mannenteams, individuele sporters, junioren en topatleten. Hij ontwikkelde zijn eigen methodiek voor presteren onder druk, het inrichten van de High Performance Arena (HPA) en trainen van wilskwaliteiten. Hij doceert hierover op de Hogeschool van Rotterdam en geeft vanuit Boundless Boorder trainingen, lezingen en (individuele) begeleiding in het bedrijfsleven.

Als coach was De Boorder altijd gefascineerd door de wil tot presteren.
Hoe kan iemand tot betere prestaties komen en zijn of haar persoonlijk leiderschap vergroten?
Is het verschil tussen winnen en falen een kwestie van geluk, visie, talent of de juiste begeleiding? Is het situationeel of universeel?
Is een ‘winner’ in het ene domein ook een ‘winner’ op andere terreinen van zijn of haar leven?
Wat zijn de overeenkomsten in gedrag en gewoonten van grote winnaars?

Wat maakt een kampioen nu exact een kampioen…?

Ik miste iets.

Langzaam daagde het mij dat wat ik zelf meemaakte in de topsport zich ook voordoet op school, in het bedrijfsleven, in de kunst en in de politiek. Volgens de huidige testprotocollen gestigmatiseerde low performers die uiteindelijk sterren bleken te zijn en gescoute potentials die achteraf niet brachten wat we van ze hadden verwacht.

We moeten anders naar potentieel kijken, op een andere manier talent testen en wat nog veel belangrijker is: begeleiden.

Daarom ontwikkelde ik het Wilssysteem op basis van mijn ruime ervaring met topatleten en studenten, literatuurstudie en zwaar leunend op het werk van enkele grote filosofen, die mij fascinerende inzichten schonken. Ik weet nu dat de sleutel tot succes het volgens universele wetmatigheden in actie gebrachte instrumentarium van de ‘Wil in Actie’ is. Dat is het geheim achter het succes van grote ‘willers’, topatleten en andere ‘high achievers’, die dit bewust of onbewust hanteren.”

De Boorder ontwikkelde het Wilssysteem op basis van zijn ervaringen in topsport, zijn grote literatuurkennis en het werk van enkele grote filosofen. Hij ontdekte dat de sleutel tot succes het volgens universele wetmatigheden in actie gebrachte instrumentarium van de ‘Wil in Actie’ is, dat succesvolle grote ‘willers’ bewust of onbewust hanteren.

Wil in Actie … want willen is zullen

Filosofen zijn al duizenden jaren systematisch bezig geweest met onderzoek naar wat de mens tot actie en zelfdiscipline aanzet. Als je in actie komt, welke actie dan ook, moet je altijd het verlangen tot stoppen, hoe klein ook, overkomen.

Van de filosofie van de Patanjali’s, yoga en de Veda’s tot het boeddhisme, van Aristoteles en Augustinus tot Schelling en Nietzsche. Maar ook pedagogen als Maria Montessori en Rudolf Steiner en psychologen als William James en Roberto Assagioli waren intensief, soms obsessief, met dit onderwerp bezig.

Ze komen allemaal tot conclusies met veel overeenkomsten. Maar die kennis is op de werkvloer in de afgelopen 40 jaar in de vergetelheid geraakt. Andere theorieën met meer nadruk op talent, gemak, efficiëntie en snelle wegen naar succes kwamen in zwang. Daarmee vergeten we wat aan de basis ligt van ieder succes: de sterke wil. Neurowetenschappers en psychologen hebben de afgelopen jaren baanbrekend onderzoek gedaan en kwamen verrassend genoeg tot dezelfde conclusies als de grote filosofen van weleer.

De wil tot presteren in zowel individuen als organisaties moet op de juiste wijze geactiveerd worden, van sterk via slim naar goed en van intentie naar realisatie. De wil blijkt de meest centrale psychologische functie te zijn die, mits goed gescout en ontwikkeld, het onderscheid maakt tussen iemand die zijn potentieel succes verzilvert en iemand die afhaakt, uitstelt of tijdens het proces verdrinkt in zelfmedelijden.

De reden waarom Charlie Criss met zijn 1 meter 72 jarenlang in de NBA speelde en duizenden jongens van 2 meter 18 niet: zijn sterke wil. Vergeet niet dat “wil” in verschillende talen een diepere betekenis heeft: in het Russisch wordt “wil” ook wel gebruikt met de bedoeling “vrijheid” uit te drukken en in het Chinees is het synoniem met “ruggengraat”.

De wil kun je scouten en trainen. Het toepassen daarvan zorgt ervoor dat je snel de 6 kwaliteiten en bijbehorende competenties ontwikkelt die de wil zo uniek maken:

. moed


. doorzettingsvermogen


. besluitvaardigheid


. focus


. discipline


. intensiteit

Dat zijn de wilskwaliteiten die Charlie Criss met zijn 1 meter 72 naar de NBA brachten.

Voor meer informatie:

 

Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor een individueel traject, programma’s op maat voor teams, lezingen, workshops, het WILSLAB, begeleiding bij het creëren van een High Performance Arena (HPA) met ons 7P-model of actuele informatie over onze college tours en masterclassesWil in Actie’.

Voor meer inzicht en vragen kunt u via het formulier contact opnemen met Boundless Boorder.

Samenwerkingspartner van Matchcare
Groepsgrootte teams: max. 10 personen
Locatie: in overleg
Kosten: op aanvraag

2 + 9 =

PROFITEER NU VAN UNIEKE INZICHTEN, grensverleggend, onalledaags en vernieuwend, maar direct praktisch toepasbaar, trainbaar en verhelderend voor eenieder die MEER WIL.

Een sterk ontwikkelde wil is de sleutel tot succes

Door de nadruk op talent, gemak, efficiëntie en snelle wegen naar succes vergeten we vaak wat aan de basis ligt van ieder succes: de sterke wil. ‘High achievers’ hebben bewust of onbewust een instrument in handen. Dat instrumentarium zetten zij stap voor stap – volgens universele wetmatigheden – in actie.

Word een grote ‘willer’ en doorloop de zes cruciale stappen van jouw ‘Wil in Actie’ om tot succes te komen.

Leer jouw instrumentarium te ‘besturen’. Je ‘Wilssysteem’ met al zijn benodigde competenties en kwaliteiten te herkennen, ontwikkelen en toe te passen.

Maak kennis met het WILSLAB van Boundless Boorder, een grensverleggende, onalledaagse en vernieuwende manier om je wilskwaliteiten te trainen.

“They who want it most”

                                         -STEPHEN FRANCIS, COACH USAIN BOLT

Waarom wilstrainingen doen?

PREVENTIEF – VERGROTEN VITALITEIT – VERSTERKEN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Zowel individuen als teams en organisaties kunnen enorm veel baat hebben bij wilstrainingen. Een goed ontwikkeld wilssysteem geeft richting aan je handelen en brengt jou of je team nieuwe energie waar stagnatie op de loer ligt.
Als je wel wilt, maar niet weet hoe. Mensen hebben (meestal) wel een wil, maar deze komt vaak niet tot actie.
Als je de controle terug wilt: soms is er sprake van een door anderen opgelegde wil, hebben we zelf de teugels niet in handen.
Bij uitstelgedrag, het achteraf goedpraten van een wanprestatie, besluiteloosheid of soms geheel stoppen of falen van vooraf opgezette doelen, dromen en intenties.
Als je je vitaliteit wilt vergroten en wilt voorkomen dat de energie voortijdig uit je gestelde doelen verdwijnt.
Als je de kracht van je persoonlijk leiderschap (nog) verder wilt versterken en bestendigen, zodat je betere beslissingen kunt nemen, meer impact kunt genereren.

“Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.”

– MAHATMA GANDHI

“De wil is een instrument dat mits goed gebruikt het verschil maakt tussen winnen en verliezen”

Van ‘I want’ naar ‘I will’

6 cruciale stappen

6 competenties

6 wilskwaliteiten

In het WILSLAB ontwikkel je je wilsketen in zes cruciale stappen van intentie naar realisatie. Net als een team in actie is deze ketting zo sterk als zijn zwakste schakel. Vaak stagneert je actieve wil door allerlei omstandigheden, gebeurtenissen of gewoonten. Dat vraagt om het trainen (individueel en als team) van je wilskwaliteiten: doorzettingsvermogen, moed, besluitvaardigheid, focus, discipline en energie. Goed ontwikkelde wilskwaliteiten maken je ten volle bewust van je potentieel en creëren kansen en vitale energie. Je hebt zelf weer ‘de teugels in handen’.

Het Wilssysteem

Het Wilssysteem bestaat uit:

de willer (jij)

6 wilskwaliteiten

(aangedreven door)

6 competenties

jouw eventuele mentor

6 stappen op de weg (weerstand) van intentie naar realisatie, de Wilsketen genoemd

OPTIES

Diederik de Boorder werkt met individuen en teams in de sport en het bedrijfsleven of particulieren die bereid zijn om gewoonten te doorbreken via gerichte zelfobservatie, om hun wilskwaliteiten te trainen en te investeren in persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

PROGRAMMA’S OP MAAT

Het WILSLAB (individueel of met teams)
We starten met een theoretisch kader en gaan daarna interactief aan de slag in het WILSLAB. We onderzoeken hoe de wil (van een team) functioneert en hoe jij persoonlijk en eventueel de leden van je team richting kunnen geven aan de individuele wil.

Trainingsprogramma op maat met werkboek
We bedenken wat voor oefeningen je kunt doen om je wilskwaliteiten en competenties uit te bouwen (oefenen met weerstand/tegen gewoonten in), zodat je nieuwe inzichten direct praktisch kunt verhalen naar jouw situatie en dagelijks leven.
1-op-1 intervisiegesprekken
We onderzoeken nader waar in de keten jouw uitdagingen liggen, valkuilen en zwakke plekken, maar ook je sterke punten (waar je soms te veel op bent gaan leunen).

Terugkomdagen
Pitch je ‘I WILL…’ (voor teams)
Na je pitch krijg je een plek op de ‘I WILL’-wand.

Evaluatie (individueel of met teams)
Ervaringen delen, eventuele knelpunten oplossen en doelen afstemmen. Jij en/of je team krijgen tools aangereikt om de competenties van de Wil in Actie tot een blijvend punt van aandacht te maken.

 Overige diensten

Ook voor lezingen, workshops en presentaties over het Wilssysteem of presteren onder druk (Creating a High Performance Arena) of het aanleren van zeer specifieke vaardigheden (omgaan met monitoring pressure, aandachtsstrategieën, motivatoren aanjagen etc.) kunt u contact met ons opnemen.

“A special ability means a heavy expenditure of energy in a particular direction with a consequent drain from some other part of life.”

CARL G. JUNG

Toekomstige events

College tours en masterclasses Wil in Actie
Incidenteel gaat Boundless Boorder college tours en masterclasses organiseren waar ook particulieren op in kunnen schrijven. Neem contact op voor de mogelijkheden en actuele data.

De CHALLENGE ‘Wil in Actie’

Je krijgt 10 dagen lang elke dag een opdracht per e-mail van je coach, specifiek gericht op de wilskwaliteit die je wilt verbeteren. Soms heb je daarbij interactie met andere teamleden.
Houd de website en LinkedIn in de gaten, want er komt ook een boek.

“Success is 1% talent and 99% hard work”

ALBERT EINSTEIN

TALENT LEIDEN

Diederik de Boorder: “Om succes te creëren investeren organisaties jaarlijks miljarden euro’s in het zoeken naar talent en talentontwikkeling, maar bij de eenzijdige focus op talent doe je eigenlijk niet heel veel meer dan gokken in een casino.

Natuurlijk zijn de standaardtestprotocollen zoals ability-testen, aptitude-testen en persoonlijkheidstesten in corporate business en antropometriemetingen, fysiologische testen, tactische en technische competentietesten in de sport vaak noodzakelijk om te kijken of iemand voldoet aan de minimale criteria voor een bepaalde prestatie. Maar het is niet genoeg. Of het blijkt zelfs in sommige gevallen achteraf geheel overbodig geweest te zijn.

“Character over talent”

Denk bijvoorbeeld aan Charlie Criss, die uiteindelijk met zijn 1 meter 72 jarenlang in de beste basketbalcompetitie van de wereld speelde (NBA) of aan de wijze waarop het beste rugbyteam ter wereld wordt geselecteerd (the All Blacks). Coach Graham Henry en zijn voorgangers selecteren op controversiële competenties zoals bijvoorbeeld “karakter”.

Zoals het pas laat geïdentificeerde talent Michael Jordan, de beste basketbalspeler ooit, zei:
“Talent wins games but teamwork and intelligence win championships…”

Er zijn legio voorbeelden van kampioenen die niet voldeden aan welke internationaal erkende
prestatie-indicator of benchmark dan ook, terwijl aan de andere kant zogenaamde high potentials al na het eerste jaar stilletjes door de achterdeur verdwenen of omvielen.

Voor meer inzicht en vragen kunt u contact opnemen met Boundless Boorder.

Wat maakt een kampioen nu exact een kampioen…?

Ik miste iets.

Langzaam daagde het mij dat wat ik zelf meemaakte in de topsport zich ook voordoet op school, in het bedrijfsleven, in de kunst en in de politiek. Volgens de huidige testprotocollen gestigmatiseerde low performers die uiteindelijk sterren bleken te zijn en gescoute potentials die achteraf niet brachten wat we van ze hadden verwacht.

We moeten anders naar potentieel kijken, op een andere manier talent testen en wat nog veel belangrijker is: begeleiden.

Daarom ontwikkelde ik het Wilssysteem op basis van mijn ruime ervaring met topatleten en studenten, literatuurstudie en zwaar leunend op het werk van enkele grote filosofen, die mij fascinerende inzichten schonken. Ik weet nu dat de sleutel tot succes het volgens universele wetmatigheden in actie gebrachte instrumentarium van de ‘Wil in Actie’ is. Dat is het geheim achter het succes van grote ‘willers’, topatleten en andere ‘high achievers’, die dit bewust of onbewust hanteren.”

DIEDERIK DE BOORDER

High Performance Coach Diederik de Boorder was in Nederland 18 jaar lang bondscoach roeien. In de roeiwereld staat hij vooral bekend als groot inspirator en motivator, vernieuwer en avonturier. Na vrijwel elke Olympische cyclus zocht hij – ter inspiratie en uitdaging – in alle uithoeken van de wereld onbekende buitenlandse topsportervaringen. Zijn teams behaalden onder zijn leiding vele medailles op WK’s, EK’s, Asian Games, China Games, Pan-Am Games en Olympische Spelen. Hij was de coach achter de bronzen vrouwen-acht van de Spelen in Athene.

De Boorder begeleidt zowel vrouwen- als mannenteams, individuele sporters, junioren en topatleten. Hij ontwikkelde zijn eigen methodiek voor presteren onder druk, het inrichten van de High Performance Arena (HPA) en trainen van wilskwaliteiten. Hij doceert hierover op de Hogeschool van Rotterdam en geeft vanuit Boundless Boorder trainingen, lezingen en (individuele) begeleiding in het bedrijfsleven.

Als coach was De Boorder altijd gefascineerd door de wil tot presteren.
Hoe kan iemand tot betere prestaties komen en zijn of haar persoonlijk leiderschap vergroten?
Is het verschil tussen winnen en falen een kwestie van geluk, visie, talent of de juiste begeleiding? Is het situationeel of universeel?
Is een ‘winner’ in het ene domein ook een ‘winner’ op andere terreinen van zijn of haar leven?
Wat zijn de overeenkomsten in gedrag en gewoonten van grote winnaars?

De Boorder ontwikkelde het Wilssysteem op basis van zijn ervaringen in topsport, zijn grote literatuurkennis en het werk van enkele grote filosofen. Hij ontdekte dat de sleutel tot succes het volgens universele wetmatigheden in actie gebrachte instrumentarium van de ‘Wil in Actie’ is, dat succesvolle grote ‘willers’ bewust of onbewust hanteren.

Wil in Actie … want willen is zullen

Filosofen zijn al duizenden jaren systematisch bezig geweest met onderzoek naar wat de mens tot actie en zelfdiscipline aanzet. Als je in actie komt, welke actie dan ook, moet je altijd het verlangen tot stoppen, hoe klein ook, overkomen.

Van de filosofie van de Patanjali’s, yoga en de Veda’s tot het boeddhisme, van Aristoteles en Augustinus tot Schelling en Nietzsche. Maar ook pedagogen als Maria Montessori en Rudolf Steiner en psychologen als William James en Roberto Assagioli waren intensief, soms obsessief, met dit onderwerp bezig.

Ze komen allemaal tot conclusies met veel overeenkomsten. Maar die kennis is op de werkvloer in de afgelopen 40 jaar in de vergetelheid geraakt. Andere theorieën met meer nadruk op talent, gemak, efficiëntie en snelle wegen naar succes kwamen in zwang. Daarmee vergeten we wat aan de basis ligt van ieder succes: de sterke wil. Neurowetenschappers en psychologen hebben de afgelopen jaren baanbrekend onderzoek gedaan en kwamen verrassend genoeg tot dezelfde conclusies als de grote filosofen van weleer.

De wil tot presteren in zowel individuen als organisaties moet op de juiste wijze geactiveerd worden, van sterk via slim naar goed en van intentie naar realisatie. De wil blijkt de meest centrale psychologische functie te zijn die, mits goed gescout en ontwikkeld, het onderscheid maakt tussen iemand die zijn potentieel succes verzilvert en iemand die afhaakt, uitstelt of tijdens het proces verdrinkt in zelfmedelijden.

De reden waarom Charlie Criss met zijn 1 meter 72 jarenlang in de NBA speelde en duizenden jongens van 2 meter 18 niet: zijn sterke wil. Vergeet niet dat “wil” in verschillende talen een diepere betekenis heeft: in het Russisch wordt “wil” ook wel gebruikt met de bedoeling “vrijheid” uit te drukken en in het Chinees is het synoniem met “ruggengraat”.

De wil kun je scouten en trainen. Het toepassen daarvan zorgt ervoor dat je snel de 6 kwaliteiten en bijbehorende competenties ontwikkelt die de wil zo uniek maken:

. moed

. doorzettingsvermogen

. besluitvaardigheid

. focus

. discipline

. intensiteit

Dat zijn de wilskwaliteiten die Charlie Criss met zijn 1 meter 72 naar de NBA brachten.

Voor meer informatie:

Wij informeren u graag over de mogelijkheden voor een individueel traject, programma’s op maat voor teams, lezingen, workshops, het WILSLAB, begeleiding bij het creëren van een High Performance Arena (HPA) met ons 7P-model of actuele informatie over onze college tours en masterclassesWil in Actie’.

Voor meer inzicht en vragen kunt u via het formulier contact opnemen met Boundless Boorder.

8 + 2 =

Samenwerkingspartner van Matchcare
Groepsgrootte teams: max. 10 personen
Locatie: in overleg
Kosten: op aanvraag

Show Buttons
Share On Facebook
Share On Twitter
Contact us
Hide Buttons